Informace pro zákazníky salonu

Žádáme zákazníky, aby si před návštěvou salonu přečetli následující doporučení, děkujeme:

- před návštěvou salonu psa důkladně vyvenčete (doma pouze napojte, nekrmte před úpravou)

- upozorněte nás na aktuální zdravotní potíže psa, například srdeční, epileptické, poúrazové, pooperační, pohybové atd.

- upozorněte nás na kožní problémy psa, defekty, bradavice, čerstvé jizvy, poranění atd.

- upozorněte nás, pokud Váš pes potřebuje zvláštní péči nebo přístup, například z důvodu stáří, agresivity, bojácnosti, slepoty, hluchoty, pohybových problémů apod.

- upozorněte nás, pokud Vaše fena hárá

- pes musí být očkovaný proti vzteklině

V případě zjištění přítomnosti blech u psa bude provedeno jeho odblešení a následně desinfekce a desinsekce salonu. Úkon se provádí pro ochranu ostatních zákazníků a jejich zvířat a to na náklady majitele zablešeného psa (cena 200,- až 250,- Kč).

Žádáme objednané zákazníky, jejichž pes onemocněl přenosnou chorobou, například virová – průjmová onemocnění apod., aby se včas telefonicky omluvili. Rádi Vás přeobjednáme.

Nebojte se zeptat nebo upozornit nás na cokoli, rádi zpříjemníme a zkvalitníme pobyt Vašeho psa v salonu.